Przybywają kolejne harleye / next harleys are comming

do obejrzenia w pikasiaku / You can find it in picasa album

Ogólna koncepcja była taka, żeby aerografy wyglądały jak odsłonięte z wypalonego metalu. Nie działają w całości tylko fragmentami, tzn, że nigdy nie widać całego obrazka na raz, zależy to od kąta pod jakim spojrzysz (za wyjątkiem rocznicowego logo). Iluzja ta powinna być jeszcze silniejsza po położeniu lakieru bezbarwnego. Emblemat na baku prawie mnie zabił – najcieńsza kreska ma 0,25 mm

The main concept was to make the pictures look like naked metal after the fire. the image does not work as a whole, only in pieces – you cannot see the whole image at once, it depends on the angle at which you look at it (except for the anniversary logo). The illusion should be even stronger after putting the clearcoat. The emblem on the tank almost killed me – the thinnest line is 0.25 mm.