Radosnych Świąt! – Merry Christmas!

życzą kolędnicy

ze zdjęcia na tablicy

Radosnych Swiat!